Mirasçılık belgesi (veraset ilamı) nedir? Nasıl çıkartılır?

Veraset ilamı olarak da bilinen mirasçılık belgesi, vefat eden mirasbırakanın mirasçılarının kimler olduğunu ve hangi oranda mirasçı olduklarını gösteren belgedir.

Mirasçılık belgesinde mirasbırakanın ardında kaç mirasçısı kaldığı ve bu mirasçıların mirastan alacakları pay gibi bilgiler yazılıdır. 

Noter veya mahkeme kanalıyla alınan mirasçılık belgesi daha sonra e devlet üzerinden sorgulanabilir.

Mirasçılık belgesini tek bir mirasçının alması durumunda diğer mirasçıların da isimleri ve payları bu belgede yazılır. Mirasçılık belgesinde ismi yazan tüm mirasçılar için mirasın intikali, tek bir mirasçının talebiyle başlayabilir.

Mirasın paylaşılması ve kişinin kendisine kalan miras payını alabilmesi için mirasçılık belgesi alınması zorunludur. Zira bu belge mirasçılığı ispat eden bir belgedir.
 

Örneğin mirasbırakanın bankadaki parası ile ilgili yapılacak bir işlem söz konusu olduğunda bu ancak mirasçılık belgesi ile yapılabilir.
 

Mirasçılık belgesi çıkarabilmek için mutlaka mirasçı olunması gerekmektedir. Bir istisna hüküm olarak mirasbırakanın alacaklıları da veraset ilamı çıkarabilir. 

Mirasçılık belgesinin asıl önemi, mirasın intikalini talep ederken sunulması zorunlu olan belgelerden olmasıdır.

Mirasçılık belgesinin alınmasının ardından, mirasçıların tereke üzerindeki yasal paylarının üzerlerine geçirilebilmesi için veraset ve intikal vergisi ödenmesi zorunludur.

Mirasçılık belgesi, Noter veya Sulh Hukuk Mahkemelerinden talep edilmektedir. Noterden gerekli bilgiler eşliğinde talep edilmesi halinde kısa sürede çıkarılması mümkündür.

Elinde bir mirasçılık belgesi olmayan ve noterden bu belgeyi almayı düşünen mirasçılar açısından intikal sürecinin başlaması için noter tarafından verilen formun eksiksiz ve doğru bilgiler ile doldurulması çok önemlidir.

Related Posts

Bir cevap yazın